Všeobecné obchodné podmienky

Nová zoznamka (alebo ďalej v texte len „ zoznamka“ alebo „novazoznamka“)

Vyber si svoj chat partner a napíš mu hneď na mobil.